Vragen en antwoorden

Samen werken aan belangrijke zaken

Meer plezier op de werkvloer? Effectievere samenwerking? Bestaande problemen kunt u gebruiken als springplank. Van frustraties naar daadkracht, van conflicten naar kansen. U zet de verandering met 'Beter Functioneren'  in gang.

Voor iedereen die met mensen werkt en verder wil 

We schuiven niet onder stoelen of banken dat we zelf het liefst in het onderwijs werken. Onze kracht reikt echter verder. Van bedrijf tot onderwijsinstelling en verder. Eigenlijk overal waar mensen werken. Dus functioneert uw team niet lekker? Is er veel 'gedoe'? Wilt u innoveren? Of maakt uw bedrijf een enorme groei door? Overal waar het nodig is, kan 'Beter Functioneren' u helpen. Binnenkort op uw plek? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerking.

Wanneer vaardig omgaan met 'gedoe' gevraagd is

Misverstanden, moeizame interacties en miscommunicatie. Waar mensen samenwerken, komt ‘gedoe’ voor. Vaak leidt dit tot ergernissen, frustraties, conflicten en moeizame samenwerking. Weten hoe u hier vaardiger mee omgaat? En hoe u hier zelfs uw voordeel uit kunt halen? Daarin helpt 'Beter Functioneren' u graag op weg.

Als katalysator van duurzame verbetering

Uw eigen functioneren of dat van uw team verbeteren? Oplossingen liggen doorgaans voor het oprapen. Toch lijkt het vaak lastig om echte verbetering (in werkplezier, samenwerking, resultaten, etc) in gang te zetten en te laten voortduren. 'Beter Functioneren' zet zich in als katalysator van deze processen.

In onze werkwijze staat de volgende opbouw centraal:

We beginnen met het stellen van een vraag. Waar kan nu eigenlijk het beste aan gewerkt worden? Wat is het precies dat u beter wilt? Alleen diegenen die de verbetering kunnen realiseren, kunnen zulke vragen beantwoorden. Uzelf, uw team of uw hele organisatie. Daarbij zijn de eigen kracht en eigen oplossingen altijd uitgangspunt. Oftewel: zij die het moeten doen, krijgen de broodnodige begeleiding van 'Beter Functioneren', om zelf te bereiken wat ze willen bereiken.

'Beter Functioneren' = Martijn Galjé + een netwerk van specialisten in begeleidingskunde en aanverwante sectoren. Martijn is psycholoog, begeleidingskundige en met name bevlogen professional. Hij werkt  samen met andere bevlogen professionals die dagelijks hun sporen in de praktijk verdienen. En ze daar blijven aanscherpen.

Mensenwerk

Elke dag werken we met mensen. Ziet u ons aan het werk? Of – beter nog – doet u er aan mee? Dan herkent u de liefde die wij hebben voor wat we doen. Een passie die voortkomt uit een fascinatie voor mensen. Voor hun gedrag, beweegredenen en alles wat er mis kan gaan en beter zou kunnen in menselijk contact.

Gedoe onder de loep

Waar mensen samen zijn, loert ‘gedoe’. Wij zijn er graag bij om u op weg te helpen dat gedoe onder de loep te nemen en aan te pakken. Dat doen we op een bedachtzame, analytische en krachtige manier. Intuïtief en ontwapenend.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Met 'Beter Functioneren' bent u verzekerd van kwaliteit. Bovendien betaalt u geen BTW over de activiteiten. Beter Functioneren is CRKBO-gecertificeerd. Een kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. Hierbij staan zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid centraal.

Plaatsen en partners waar we in November/December 2013 o.a. werken

- NIVOZ

- CVO Rotterdam

- LAKS

- GPOWN

- SBO de grote Beer

- SBO Merlijn

Uitgangspunten in de aanpak van 'Beter Functioneren'

- Dat doen wat nodig is, met dat wat belangrijk is.

- We nemen samen verantwoordelijkheid voor dat wat op dit moment nodig is

- Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders
   Als iets wel ( of beter) werkt, doe er meer van.
   Als iets blijkt te werken, leer het (van/aan) iemand anders

- Wij bouwen bruggen terwijl we erop lopen

- Autonomie voor de betrokkenen. Voorrang voor eigen kracht en eigen oplossingen

- Eigenheid en diversiteit worden gehuldigd

- Van niet naar wel

Sterke, brede en innovatieve netwerkorganisatie

In de afgelopen 12 jaar heeft 'Beter Functioneren' samengewerkt met meer dan 100 partners en opdrachtgevers. Hierdoor hebben wij ons kunnen ontwikkelen van een specialistische eenmanszaak tot een sterke, brede en innovatieve netwerkorganisatie.
Hierin hebben de meest uiteenlopende specialisten in begeleiding van mensen een plek. Aan de hand van uw vraag zoekt Beter functioneren de samenwerking met de meest geschikte partner uit dit netwerk.

We stellen u graag voor aan een aantal partners waarmee we samenwerken:

Nivoz
Foto tekst

Vuur en Vlam
foto<tekst>

Inkr8
Foto tekst

Metis

“Met Metis-nascholing is Simone Mark als zelfstandig ondernemer actief voor de sectoren onderwijs en jeugdzorg. Zij is als pedagoog en onderwijskundige graag betrokken bij trajecten, die de kern van de organisatie raken. Verbetering van leiderschap, ondersteuning van de lerende organisatie en communicatie zijn veel voorkomende  thema’s.”

Marieke van Wees

HU
<tekst>

Firma Klaar voor de Start
<tekst>

Een verzameling van verwijzingen naar bronnen van inspiratie voor de werkwijze van 'Beter Functioneren' en deze site is op dit moment in de maak.