13 October, 2013 - 05:30 PM
Blog van een schooldirectrice met moed
Ik wil dat mijn kind naar een andere groep gaat!

Een verhaal van succes door moedig optreden, anoniem vanwege gevoeligheden in en rond de school:

Afgelopen jaar kwam klopte een ouder met deze zin en intentie bij mij aan in mijn rol als directeur van een grote basisschool.  Een herkenbare situatie voor mij, ouders die zich zorgen maken om hun kind na veel gespreken, beloftes van de school en gesprekken met het kind. Ouders voelen zich machteloos als hun kind niet lekker in de groep zit  en de situatie niet verandert.

Een aantal jaren geleden was er een heftig conflict geweest met ernstige gevolgen tussen kinderen uit de groep en (sommige ) ouders hadden niet het gevoel dat ze gehoord waren in deze situatie. In feite broeide het conflict door.
Aanleiding genoeg voor mij om deze zaak te gaan bespreken met de ouders. Immers als er bij de ouders een gevoel van onveiligheid leeft t.o.v. elkaar en elkaars kinderen wordt het moeilijk om een veilig leerklimaat te scheppen. Dan is het geen individueel probleem meer van een kind, maar een groepsproces. Mijn wens voor de groep en de individuele kinderen was om de groep juist  bij elkaar te houden en samen te werken met alle betrokkenen en dus ook samen te leren hoe je zoiets het beste aanpakt.

Met begeleiding van Martijn werden de ouders voor een bijeenkomst bijeen geroepen. De ouders kwamen in grote getale en de avond begon.  We wilden graag in gesprek met ouders : hoe zien zij de groep, de rol van de school, de toekomst voor de groep. Het was een emotionele avond voor ouders en de leerkracht die eindigden met medewerking van de ouders. Er werden goede ideeën aangedragen door de ouders , ouders kennen elkaar en vaak elkaars kinderen. Deze ideeën kon de school omzetten in activiteiten en ook de school had een plan om met de groep te gaan werken. Deze ideeën werden tot een plan van aanpak gesmeed waarin de ideeën die de oudergroep had aangedragen ,verwerkt werden. Tegelijkertijd werd er door Martijn een rots en water training aan de groep  kinderen gegeven.
Er volgden nog twee bijeenkomsten met de ouders waarin  we de ouders  de vorderingen van en met de groep lieten zien . Doordat er zo open over gesproken was kon de groep kinderen zich ook weer ontwikkelen en versterken als groep en daardoor elkaar helpen in de individuele ontwikkeling. Wij zijn nu eenmaal sociale wezens en hebben een groep nodig voor de feedback om te leren.
Hoe mooier kon het eindigen toen dezelfde ouder die het kind uit de groep wilden hebben, aan het eind van het traject  vroeg of de groep bij elkaar mocht blijven omdat het zo goed ging.
We hebben er als school ook van geleerd hoe belangrijk het is te vertrouwen op de samenwerking en positieve inbreng van de  ouders. Ouders  willen graag dat het goed gaat met de kinderen in de groep en beseffen dat kinderen juist in de groep op school zichzelf socialiseren. Als je ze ertoe uitnodigt zijn ze zeker bereid om mee te denken- en werken.

29 September, 2013 - 10:49 AM
Meer dan de som der delen
Martijn Galjé:

'Afgelopen jaar zijn Tea Zwarts en ik regelmatig samen opgetrokken. Als directeur voor GPOWN, een club waarmee ik vaak en graag samenwerk, gaf ze aan dat er een aantal kwesties speelden op 2 van haar scholen. In en rond een 2-tal klassen op deze scholen had men last van 'gedoe'. Pesterijen, conflicten, handelingsverlegenheid ten aanzien van een aantal leerlingen, moeizaam contact met ouders, etc. Reden genoeg om iets te ondernemen om het tij te keren. Na het eerste contact besloten we snel samen aan de slag te gaan om 'het gedoe' aan te pakken en om te draaien in kansen. Bijvoorbeeld in kansen voor verbeterde samenwerking en soepeler contact tussen alle betrokkenen. We spraken een duidelijk startpunt af en lieten het eindpunt bewust open. Zo lang de focus steeds weer gericht bleef op de ontwikkeling van de kinderen binnen school, wisten we dat we goed zaten.

Inmiddels kan ik zeggen dat het prachtig is om samen met haar (en inmiddels met een flink aantal van haar collega's) op te trekken. De samenwerking brengt ons steeds weer opnieuw op een plek waar we samen besluiten te gaan doen wat we denken dat nodig, zinvol en/of wenselijk is. Voordat ik hier over verder ga: wat is jouw kijk hier eigenlijk op, Tea?'

Tea Zwarts:

'Het is inderdaad zeer inspirerend om met Martijn samen te werken. Het is een manier van werken waarvan je 's morgens niet weet waar je 's avonds uit zal komen. Het dringt door deze manier van samenwerken dat je dat ook niet moet wíllen weten; het zou veel creativiteit doden. Wat opvalt is dat we wel een constante hebben: we zoeken het beste voor de kinderen, het is inderdaad zoals Martijn zegt dat we de focus op de ontwikkeling van de kinderen binnen de school ligt. Bovendien hebben we de collega's en hun vakmanschap zeer hoog. Regelmatig spreken we onze visie en onze ambities uit. Dan zijn alle bijeenkomsten, gesprekken, mailtjes met Martijn enorm lerend, uitdagend en dus motiverend! Het klopt dat steeds meer collega's meedoen. Van de vier scholen waar ik verantwoordelijk voor ben doen alle teamleiders mee, maar ook collega- directeur Richard Joosse denkt mee. Ook hij maakt met zijn teams een leerproces mee. Van deze leerprocessen over en weer leren we weer van elkaar. Kortom, zeer boeiend!'

Wordt vervolgd..........

17 September, 2013 - 04:06 PM
‘Troubleshooters’

Vandaag de enorme kracht van samenwerking weer eens mogen ervaren. Met de dames van 'Vuur & Vlam', Rusz en Harriet, in overleg geweest over de gezamenlijke activiteiten die we zo nu en dan  doen met onze opdrachtgevers. De vraag: 'wat kunnen we mensen eigenlijk vertellen als ze ons vragen wat we nu precies doen?' leidde tot een snelle opeenvolging van ideeën, begrippen, basisprincipes, grondgedachten en meer. Te veel om hier uiteen te zetten en bovendien niet echt interessant als je een duidelijk antwoord wilt hebben op de genoemde vraag. Wat er uit kwam? Een antwoord op de vraag wát opdrachtgevers nu krijgen als ze ons inzetten. Namelijk: de ultieme 'troubleshooters'. Wat er voor 'trouble' of gedoe er ook speelt binnen of om je organisatie: wij pakken het met je aan, laten het omgooien. De huidige 'troubles' gebruiken we als springplank naar duurzame verbetering. Dus dat.

16 September, 2013 - 10:48 AM
Nieuwe website
Beter Functioneren groeit. In samenwerking met jullie. Daarom werd het tijd voor een site waarop die groei en de ontwikkeling te zien en te volgen is. Via de berichten in dit gedeelte kun je betrokken blijven bij wat er hier en nu gaande is.