Een studiedag die wel iedereen iets oplevert?

Een studiedag die wel echt iedereen iets oplevert?

"Volgende week hebben we weer een studiedag. Ja, ook dit keer is het verplicht. Ik geloof dat het over ‘communicatie’ gaat. Hadden we dat vorig jaar ook niet? Met die meneer die ons vertelde hoe je het beste met ouders en kinderen in gesprek kon gaan? Ik weet niet of ik kan, hoor. Volgens mij moet ik naar de tandarts…"

 

 

De studiedag voor professionals. Ook wel de professionaliseringsdag genoemd. Een zinvolle dag waarin gewerkt wordt aan vaardigheden die bij het werken met mensen centraal staan.

Zinvolle invulling op maat

Hoe zorgt u dat ook de mensen voor wie deze dag bedoeld is enthousiast zijn? Hoe maakt u zo’n dag tot een succes? Uit onderzoek en ervaring hebben wij inmiddels een beproefd concept ontwikkeld. Graag gaan we met u in gesprek over een zinvolle invulling op maat voor uw organisatie.

In de eerste contacten beginnen we met het concretiseren van de belangrijke vragen. Waar kan nu eigenlijk het beste aan gewerkt worden? Vragen die ertoe kunnen doen zijn bijvoorbeeld:

- Welke zaken in het werken met mensen kunnen beter en/of anders?

- Wat is er op dit moment voor u het meest belangrijk?

- Wat bedreigt er op dit moment het meest uw werkplezier?

- Waar zijn uw medewerkers en waar willen ze naartoe?

- Wat willen uw medewerkers leren en/of welke stap moet er gezet worden?

 

Plan van aanpak

In deze eerste contacten kijken we welke manier van werken bij het team past. Daarnaast bepalen we de onderwerpen die zeker aan de orde moeten komen. Op basis hiervan geven we de aanpak vorm en zetten we het programma in de steigers.

De dag zelf

Het voortraject is het startpunt van de werkzaamheden met het team. De werkzame pijlers onder de aanpak zijn: deskundige begeleiding op proces en inhoud en leren met en van elkaar. Op basis van het eerste concreet bereikte effect wordt de volgende stap gezet. Hierbij geldt: we doen meer van wat werkt en minder van wat er niet werkt.

‘Moeite met lastige gesprekken’
Een bedrijf geeft aan dat het merendeel van de werknemers moeite heeft met lastige gesprekken. Beter Functioneren begint met individuele gesprekken en bezoekt een teamvergadering. Al snel wordt duidelijk om welke situaties het gaat: wordt er slecht nieuws besproken? Dan verlopen de gesprekken soms erg vervelend. Mensen worden boos en zijn moeilijk voor rede vatbaar. Ook meedenken in oplossingen lukt dan slecht. Dit leidt tot vervelende en angstige situaties.

Inhoudelijk voorstel
Op basis hiervan doet ‘Beter Functioneren’ een inhoudelijk voorstel. Startpunt? Het bepalen en aangeven van grenzen binnen zulke gesprekken. Samen werken aan de-escalerende vaardigheden wordt het sluitstuk.

Scheppen van duidelijkheid
Door het stellen van grenzen ontstaat duidelijkheid: ‘Bepaald gedrag hoeven we niet te pikken. Komt het voor in onze gesprekken? Dan betekent het dat de gesprekken stoppen. Tegelijkertijd geeft het aan dat we met mensen te maken hebben die onze hulp misschien nodig hebben. Misschien kunnen en moeten we ons daarvoor inzetten.’

Meer controle 
Tijdens het proces ontstaat de behoefte om moeilijke gesprekken met elkaar onder de loep te nemen. Medewerkers willen tips. Ze willen oefenen, zodat die gesprekken beter verlopen. Zo willen ze in de toekomst meer controle ervaren in dergelijke situaties. Daardoor zullen ze beter in staat zijn om 'het lastige' juist om te draaien in 'beter functioneren'.

* 1 a 2 contacten ter voorbereiding van de daadwerkelijke studiedag, met directie en/of team

* studiedag van 1 of 2 dagdelen met 2 of meer begeleiders

* evaluatie op maat

Van misverstanden tot miscommunicatie. En van moeizame samenwerking tot conflicten. Overal waar mensen samenwerken, komt ‘gedoe’ voor. Dit kun je natuurlijk uit de weg gaan of proberen op te lossen of weg te werken. Maar je kunt ook leren er vaardiger mee om te gaan. Je kunt er zelfs je voordeel uit halen.

Vergroten functionaliteit en werkplezier 

Het beter of anders laten functioneren van professionals op de werkvloer. Dat is het streven van Beter Functioneren. Het vergroten van functionaliteit en werkplezier zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Wij vinden dat het bedrijf daar ook tijd en ruimte voor dient te geven.

Vaak klein zetje nodig

De realiteit zegt ook dat de gewenste professionaliteit doorgaans al ergens in huis is. Of dat er slechts een klein zetje nodig is om de volgende stap te zetten. Bovendien hebben mensen in teams doorgaans een sterke behoefte tot delen met en leren van elkaar.

De wil tot ontwikkelen en leren

‘Het menselijk bestaan kan niet zonder beïnvloeding. Mensen willen zich ontwikkelen. Zij willen iets leren wat zij nog niet kunnen. Zij willen iets leren of overnemen van anderen en zich daarmee laten beïnvloeden. Mensen willen ook iets doorgeven. De ene mens of groep wil dat het gedrag van anderen verandert en onderneemt acties om dat tot stand te brengen. Zij willen invloed uitoefenen.’ (Houweling-Meijers en Visser, 2011)

Waarom niet aan bovenstaande gehoor geven? Als je je inzet op een studiedag wil je ook iets leren wat je nog niet kan. Leren van wat er geboden wordt en leren van elkaar. Ook hebben mensen soms behoefte om te laten zien wat ze juist wel kunnen. En daarmee misschien een ander tot leren aan te zetten. Laat dat dan ook zo georganiseerd worden.

 

 

Structuur achteraf

Je kunt bepaald gedrag niet aan- of afleren volgens een sterk gedetailleerd plan. Het concrete effect van een bepaalde manier van leren moet ter plekke worden vastgesteld. Dit concrete effect bepaalt dan ook de volgende stap. Iedereen werkt op zijn eigen manier mee aan het proces, ervaart de werking en beoordeelt het.

Belangrijk is dat er achteraf structuur wordt aangebracht op basis van de winst die geboekt is. Oftewel: wat kunnen we doen om dit vast te houden en/of zelfs een volgende stap te zetten?

Co-creatie

Het bepalen wat er moet gebeuren, gebeurt op niveau van alle betrokkenen. Door de betrokkenen zelf, of in samenwerking met hen. Bij co-creatie is creativiteit en samenwerking belangrijk. Het stimuleren van beiden staat dan ook centraal op een studiedag van Beter Functioneren.